Autorijschool
Pompert
Eindhoven
Menu
Neem contact op

Wat houdt een beginners/puntenrijbewijs in?

Wanneer je pas je rijbewijs hebt gehaald en je bent 18 jaar of ouder, dan word je de eerste 5 jaar gezien als beginnend bestuurder. Ben je 16- of 17 jaar oud dan zal dit 7 jaar zijn. Ongeacht je leeftijd, als je jouw rijbewijs hebt gehaald zal je dus zeker de eerste 5 jaar als beginnend bestuurder gezien worden. Als jij bepaalde verkeersovertredingen begaat dan bestaat de kans dat deze worden geregistreerd bij het Openbaar Ministerie. Omdat de overheid het aantal verkeersongevallen wil laten afnemen, is er voor gekozen om bij beginnend bestuurders andere regels te hanteren. Als jij in de eerste 5 jaar dat je jouw rijbewijs hebt 3 zwarte verkeersovertredingen begaat, dan zal je een schorsing ontvangen op je rijbewijs. Eén zware verkeersovertreding telt als 1 punt en bij 3 punten krijg je een schorsing van je rijbewijs, vandaar de benaming ‘puntenrijbewijs’. Dit houdt in dat je niet meer mag rijden totdat je een rijproef en een theorieproef succesvol hebt afgelegd bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Als je besluit om deze proef te weigeren of ervoor zakt, dan zal je het rijexamen opnieuw moeten afleggen en ben je je rijbewijs kwijt.

Waarom is een beginnersrijbewijs in het leven geroepen?

Het beginnersrijbewijs is door de overheid in 2002 ingevoerd en dan met name om ervoor te zorgen dat het aantal slachtoffers en gewonden door verkeersongevallen afneemt in deze groep. Uit de feiten blijkt dat jongeren in de leeftijdsgroep van 18 tot en met 24 jaar verantwoordelijk zijn voor 8,5 procent van de mobiliteit in Nederland en deze leeftijdsgroep is goed voor 19% van alle verkeersdoden en 19% van de ziekenhuisgewonden. Om dit zo ver mogelijk in te dammen is er voor gekozen beginnend bestuurders (die merendeels in deze leeftijdsgroep zitten) een puntenrijbewijs te geven. In principe rijden de meeste beginnende bestuurders gewoon veilig en krijgen ze niet met deze maatregel te maken, maar deze maatregel is vooral in het leven geroepen voor de onervaren bestuurders die een onveilige rijstijl hanteren en daarmee een gevaar voor zichzelf en anderen op de weg zijn.

Welke verkeersovertredingen tellen mee?

Bij een puntenrijbewijs worden natuurlijk niet alle kleine verkeersovertredingen meegeteld, want anders zou je wel heel snel aan de 3 punten komen. Het gaat met name om zware overtredingen die meestal door roekeloos rijgedrag veroorzaakt worden. Als je gaat bumperkleven en dit wordt waargenomen door een politieagent dan krijg je een boete en dit telt als een punt op je rijbewijs. Bij ernstige snelheidsovertredingen (30 km te hard) zal dit ook het geval zijn. Veroorzaak je gevaar of hinder in het verkeer of veroorzaak je materiële of immateriële schade door onjuiste naleving van de verkeersregels dan kost dit je ook een punt op je rijbewijs. Bij het veroorzaken van een dodelijk ongeval of een ongeval waardoor een betrokkene zwaar letsel oploopt wordt dit ook gemeld aan het Openbaar Ministerie. Als je twee (!) keer veroordeeld wordt voor rijden met een te hoog alcohol promillage dan zal je rijbewijs afgepakt worden. Bij het begaan van kleine overtredingen wordt er dus niet direct iets geregistreerd bij het Openbaar Ministerie.

Neem contact op