Autorijschool
Pompert
Eindhoven
Menu
Neem contact op

Algemene voorwaarden

Duidelijke afspraken, dat is wel zo fijn

Autorijschool Pompert hanteert de regels zoals omschreven in de algemene voorwaarden behorende bij de lesovereenkomst van BOVAG afdeling verkeersopleidingen.

Je kunt de algemene voorwaarden ook in PDF vorm downloaden: Algemene voorwaarden (PDF)

Algemene voorwaarden

Leuk dat je hebt besloten om bij Autorijschool Pompert je rijbewijs te gaan halen. Om je rijopleiding optimaal te laten verlopen, vragen we aandacht voor de onderstaande voorwaarden.

Autorijschool Pompert hanteert de regels zoals omschreven in de algemene voorwaarden, behorende bij de BOVAG Lesovereenkomst van de BOVAG verkeersopleiding.

Hier volgen onze aanvullende voorwaarden ter verduidelijking van je rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst:

 1. De rijschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naar waarheid invullen en niet tijdig* aanvragen van je gezondheidsverklaring (twintig vragen over je lichamelijke en geestelijke gesteldheid).
 2. Bij het niet tijdig afzeggen van de rijles (uiterlijk 48 uur vóór aanvang van de rijles), ook als je ziek bent, dient de leerling de volledige lesprijs te voldoen. Er zijn geen extra kosten als het de rijschool lukt je rijles in dezelfde week te verplaatsen.
 3. De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het tijdig halen van zijn/haar theoriecertificaat (vóór het 15e lesuur**). De rijschool vraagt het theorie-examen aan op verzoek van de leerling.
 4. Voor de aanvraag van het theorie-examen, tussentijdse toets of praktijkexamen dient de cursist de rijschool te machtigen via Mijn CBR zodat de rijschool de reservering van het examen kan bevestigen. Regel de machtiging zo spoedig mogelijk voor aanvang van je rijopleiding.
 5. Rijlessen, toetsen en praktijkexamens die geen doorgang kunnen vinden omdat de kandidaat niet in het bezit is van een geldig theoriecertificaat, kunnen niet verhaald worden op de rijschool.
 6. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het in het bezit zijn van de juiste stukken die bij het praktijkexamen c.q. de tussentijdse toets benodigd zijn.
 7. Als je meer of minder lessen hebt gereden dan je pakket voorziet, worden die lessen verrekend.
 8. Overeengekomen pakket biedt geen garantie dat het rijbewijs behaald kan worden binnen de overeengekomen uren.
 9. Rijlessen vinden plaats van maandag t/m zaterdag tussen 8.00u en 18.00u.
 10. Eventueel gratis herexamen (t.w.v €136,50, het CBR tarief) geldt bij het volgen van de simulator cursus en het opvolgen van het lesadvies.
 11. Heb je meer lessen nodig dan het Starters en/of Basispakket, dan kun je lessen bijkopen. Losse lessen zijn beschikbaar per 1, 5, 10 of 20 lesuren.
 12. Ben je niet eens met het op te volgen lesadvies, dan kan je de overeenkomst ontbinden, en ontvang je CBR tarief examen retour: €136,50.
 13. De overgang van de rijsimulator naar het rijden in een gewone auto hangt volledig af van verschillende factoren, zoals de beschikbare ruimte op dat moment en de beschikbaarheid en flexibiliteit van de leerlingen. Houd er rekening mee dat er geen garanties op voorhand kunnen worden gegeven.
 14. Het praktijkexamen word niet gepland  voordat de tussentijds toets gereden is.***

* Kun je op alle vragen met “neen” beantwoorden? Dan kun je de gezondheidsverklaring direct invullen bij aanvang van je rijopleiding. Als je één of meerdere vragen met “ja” moet beantwoorden, overleg dan met je rij-instructeur.

** Vanaf gemiddeld het 15e lesuur gaan we de wet en regelgeving actiever toepassen in het verkeer. Wanneer je je theoriecertificaat niet tijdig haalt dan kan dit tot gevolg hebben dat je rijopleiding stagneert en meer rijlessen noodzakelijk zijn.

*** De tussentijdse toets geeft een realistisch beeld waar de leerling staat in zijn/haar leerproces, omdat deze gereden wordt onder echte examenomstandigheden.

Neem contact op